Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

19. 7. 2019 15:09

Výsledky dotačního řízení pro rok 2019 v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2019.

Pro rok 2019 bylo podáno celkem 58 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 37 žadatelům byla dotace poskytnuta, 20 žádostí bylo zcela zamítnuto a 1 žadatel z řízení o poskytnutí dotace odstoupil. Kompletní konečné výsledky naleznete v přiloženém dokumentu Konečné výsledky v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2019.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter