Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

20. 7. 2020 10:21

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2020.

Pro rok 2020 bylo podáno celkem 55 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 35 žadatelům byla dotace poskytnuta a 20 žádostí bylo zcela zamítnuto. Kompletní konečné výsledky naleznete v přiloženém dokumentu Konečné výsledky v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2020.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter