Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

10. 5. 2021 17:47

Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2021.

Pro rok 2021 bylo podáno celkem 54 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 31 žadatelům byla dotace poskytnuta a 23 žádostí bylo zcela zamítnuto. Kompletní konečné výsledky naleznete v přiloženém dokumentu Konečné výsledky v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2021.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter