Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

8. 6. 2022 12:42

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022 v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením pro rok 2022.

Pro rok 2022 bylo podáno celkem 49 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 31 žadatelům byla dotace poskytnuta a 18 žádostí bylo zcela zamítnuto. Kompletní konečné výsledky naleznete v přiloženém dokumentu Konečné výsledky v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením pro rok 2022.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter