Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

25. 6. 2020 8:40

Výsledky I. kola výzvy Národního rozvojového programu mobility pro všechny pro rok 2021

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhlo zasedání Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Řídící výbor se sešel za účelem finálního posouzení záměrů bezbariérových tras předložených v rámci I. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2021. Na základě doporučení Hodnotitelské komise rozhodl o finanční podpoře 11 záměrů.

Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých rezortů zapojených do financování tohoto programu, zástupců Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Jeho předsedkyní je zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Po schválení záměrů předkládají úspěšná města a obce žádosti o dotace na jednotlivé příslušné rezorty.

V tomto kole byly úspěšné následující obce či města: Cetkovice, Doksy, Kralovice, Skomelno, Starovice, Brniště, Nový Malín, Horní Slavkov (2x) a Plzeňský kraj (2x).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter