Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

21. 6. 2022 11:12

Výsledky I. kola výzvy Národního rozvojového programu mobility pro všechny pro rok 2023

Ve úterý 21. června 2022 se konalo zasedání Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Řídící výbor rozhodoval za účelem finálního posouzení záměrů bezbariérových tras předložených v rámci I. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023. Na základě doporučení Hodnotitelské komise rozhodl o finanční podpoře 3 záměry.

Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých rezortů zapojených do financování tohoto programu, zástupců Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Po schválení záměrů předkládají úspěšná města a obce žádosti o dotace na jednotlivé příslušné rezorty.

V tomto kole byly úspěšné záměry města Hostomice, městyse Klenčí pod Čerchovem a Plzeňského kraje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter