Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

7. 12. 2020 11:27

Výsledky II. kola výzvy Národního rozvojového programu mobility pro všechny pro rok 2021

V úterý 8. prosince 2020 rozhodoval Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Řídící výbor rozhodoval za účelem finálního posouzení záměrů bezbariérových tras předložených v rámci II. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2021. Na základě doporučení Hodnotitelské komise rozhodl o finanční podpoře 5 záměrů.

Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých rezortů zapojených do financování tohoto programu, zástupců Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Jeho předsedkyní je zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Po schválení záměrů předkládají úspěšná města a obce žádosti o dotace na jednotlivé příslušné rezorty.

V tomto kole byly úspěšné následující obce či města: Bory, Zoo a zámek Zlín – Lešná, p. o., Luleč, Třinec a Valašské Klobouky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter