Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

9. 10. 2019 10:27

Začalo hodnocení v soutěži o publicistická díla na téma zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVOZP) vyhlásil i tento rok soutěž pro autory a autorky publicistických děl.

Porota letošního XXVI. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení se sešla 8. října 2019 a začala tak vyhodnocovat soutěžní práce. Vybírá z celkem 60 příspěvků, které přišly do uzávěrky 30. září. Přihlásit bylo možné dílo publikované od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Díla jsou hodnocena ve třech kategoriích – v tiskové, rozhlasové a televizní.

Vyhlášení výsledků proběhne 6. prosince u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, který připadá na 3 prosince.

Cena VVOZP se vyhlašuje každoročně s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.  Uděluje se od roku 1994. Za tu dobu prošlo soutěží více než 1300 publicistických děl.

**************

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.
V současné době žije na světě více než 1 miliarda osob s nějakou formou zdravotního postižení. Přestože jsou osoby se zdravotním handicapem největší světovou menšinou, zůstává tato skupina „neviditelná“ v hlavním proudu rozvojových strategií a jejích procesů.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter