Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

7. 10. 2021 14:39

Zasedání Odborné skupiny pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat

Ve čtvrtek 7. října 2021 se v budově Úřadu vlády uskutečnilo zasedání Odborné skupiny VVOZP pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat.

Na jednání byly představeny statistiky Ministerstva spravedlnosti týkající se rozhodování soudů o omezování svéprávnosti a podpůrných opatřeních v letech 2014 až 2020 a další aktuální témata v oblasti podpory osob s omezenou schopností právně jednat (např. seznámení s plánovanou analýzou MSp týkající se tohoto tématu či informace o projektu umožnujícím práci sociálních pracovníků na soudech).

Hlavním tématem bylo zpracování informačních materiálů pro veřejné i soukromé opatrovníky, podpůrce a zástupce člena domácnosti, zejména letáku o řízení o svéprávnosti, a návrh postupu pro tvorbu dalších letáků a materiálů k naplnění opatření 6.2.1. Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter