Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

17. 10. 2022 7:00

Zasedání poroty pro posouzení prací přihlášených do soutěže o Cenu VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Dne 13.10.2022 se uskutečnilo první zasedání poroty pro posouzení prací přihlášených do 29. ročníku soutěže o Cenu VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Šestičlenná porota převzala k posouzení celkem 63 publicistických děl přijatých do soutěže, do tiskové kategorie bylo přijato 39 prací, do televizní kategorie 16 děl a do rozhlasové kategorie 8 prací.  Každou ze tří soutěžních kategorií budou posuzovat vždy dva porotci. 

Hlavním měřítkem při posuzování přihlášených děl je to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s tématem zdravotního postižení a pozitivně ovlivnit její přístup k tomuto tématu. Cílem je vyzdvihnout především ta díla, která přináší pozitivní a nezkreslený obraz o životě lidí se zdravotním postižením. 

Vyhodnocení soutěže bude vyhlášeno v prosinci v souvislosti s Mezinárodním dnem osob se zdravotním postižením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter