Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

15. 7. 2021 8:55

Jednání 29. června 2021

Na jednání byly prezentovány dva průzkumy krizových linek, první byl realizován sekretariátem Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, druhý organizací Adventor. Na základě provedené analýzy krizových linek by měl být vytvořen kurz ve spolupráci s IPVZ se zaměřením na edukaci zaměstnanců krizových linek v komunikaci s osobami s poruchou autistického spektra a jejich rodinami.

Dále zástupci dotčených resortů podali informace o aktuálním postupu prací na plnění Souboru opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, který byl vládou schválen v červenci loňského roku. Na podzimní jednání skupiny budou resorty předkládat průběžné plnění za první rok jeho platnosti.

Následně byla projednávána stížnost na pořad České televize Obchod s nadějí cyklu Infiltrace, kterou předložila předsedkyně skupiny.

Závěrečným tématem byla stomatologická péče o děti a dospělé s poruchou autistického spektra v rámci projektu Nadačního fondu Abakus v Olomouckém kraji. Cílem projektu je vznik pracovních postupů pro stomatologii, aby stomatologové věděli, zda ošetření mohou zvládnout ještě sami, či zda mají poslat pacienty na vhodnější pracoviště.

Další zasedání je plánováno na podzim tohoto roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie