Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

10. 11. 2017 13:23

Je rozhodnuto o vítězích fotografické soutěže Život bez bariér

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlásil tento rok podruhé fotografickou soutěž Život bez bariér.

Porota této soutěže se sešla 9. listopadu, aby rozhodla o udělení cen nejlepším přihlášeným fotografiím. Porota se skládá ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a fotografů.

Hodnoceno bylo celkem 79 přihlášených fotografií.

Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Letos bude udílena také cena veřejnosti. Hlasování bude možné během dne otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci na Kampě 17. listopadu, kde budou všechny fotografie vystaveny.

Vyhlášení výsledků proběhne 1. prosince na galavečeru v Lichtenštejnském paláci, který se koná pravidelně k příležitosti oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter