Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 11. 2016 13:04

Je rozhodnuto o vítězích nové fotografické soutěže Život bez bariér

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlásil tento rok poprvé fotografickou soutěž Život bez bariér.

Porota této soutěže se sešla 9. listopadu, aby rozhodla o udělení cen nejlepším přihlášeným fotografiím. Porota se skládá ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a fotografů.

Hodnoceno bylo celkem 85 přihlášených fotografií.

Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Vyhlášení výsledků proběhne 29. listopadu na galavečeru v Lichtenštejnském paláci, který se koná pravidelně k příležitosti oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.


Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.
V současné době žije na světě více než 1 miliarda osob s nějakou formou zdravotního postižení. Přestože jsou osoby se zdravotním handicapem největší světovou menšinou, zůstává tato skupina „neviditelná“ v hlavním proudu rozvojových strategií a jejích procesů.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter