Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

6. 1. 2009 13:28

Mobilita pro všechny - Výzva k předkládání záměrů bezbariérových tras

Národní rozvojový program mobility pro všechny - podpora komplexních záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích

Řídící výbor NRPM

vyhlašuje výzvu k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2010

s termínem předložení záměrů do 15. května 2009.
(Rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny ÚV ČR).

Podrobnosti o programu viz Program mobility.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter