Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

19. 12. 2016 8:26

Národní rozvojový program mobility pro všechny - I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2018

Informace důležitá zejména pro obecní a městské úřady a další zájemce o dotace:

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2018 s termínem předložení záměrů do 12. května 2017 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. 

Veškeré informace lze najít na stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO):
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter