Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

3. 3. 2017 11:02

Nový Formulář pro předložení záměru bezbariérové trasy

Na zasedání Řídícího výboru 05.12.2016 bylo diskutováno o problémech při předkládání záměrů bezbariérových tras, především bylo zmíněno, že žadatelé nepostupují dle manuálu. Bylo proto navrženo, aby byl do Formuláře pro předložení záměru bezbariérové trasy doplněn požadavek na schéma pohybu po budově, mapu s vyznačením projektů a byly provedeny další úpravy pro větší srozumitelnost formuláře. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter