Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

11. 4. 2016 8:07

Podklady ze semináře pro zástupce měst a obcí k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny

Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR uspořádal ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 10.00 hod. v budově Pražské teplárenské a. s., na adrese Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, seminář určený pro zástupce měst a obcí představující Národní rozvojový program mobility pro všechny.

Obsahem semináře bylo zejména seznámení s:

• Cíli a zaměřením Národního rozvojového programu mobility pro všechny
• Postupem při zpracovávání záměru bezbariérové trasy
• Nezbytnými náležitostmi předkládaných záměrů
• Nejčastějšími chybami a nedostatky, které se vyskytují při předkládání záměrů

Prezentace přednášejících naleznete v pravém sloupci této zprávy. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter