Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

9. 11. 2017 10:31

Porota rozhodla o vítězích Ceny za publicistické práce na téma zdravotní postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlásil i tento rok soutěž pro autory a autorky publicistických děl.

Porota letošního XXIV. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení se sešla 8. listopadu, aby rozhodla o udělení cen nejlepším soutěžním příspěvkům. Díla v každé z kategorií (tisková, rozhlasová a televizní) posuzovali vždy tři porotci.

Hodnoceno bylo celkem 101 přihlášených děl. Do tiskové kategorie bylo přihlášeno celkem 81 děl. Jednalo se o články jak z běžného tisku, tak i z novin a časopisů organizací osob se zdravotním postižením nebo odborných časopisů, ale i 9 knih nebo brožur. V televizní kategorii bylo hodnoceno celkem 17 pořadů vysílaných v televizi, zveřejněných prostřednictvím internetu nebo veřejně promítaných. Jednalo se o  pořady České televize, organizací lidí se zdravotním postižením, ale i například Královehradeckého kraje. Do rozhlasové kategorie byly přihlášeny 3 pořady Českého rozhlasu, přičemž v jednom případě se jednalo o seriál.

V tiskové a televizní kategorii bude udělena 1., 2. a 3. cena, případně také čestné uznání, v rozhlasové kategorii bude udělena jedna cena.

Vyhlášení výsledků proběhne 1. prosince na galavečeru v Lichtenštejnském paláci, který se koná pravidelně k příležitosti oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

Cena VVZPO se vyhlašuje každoročně s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením.  Uděluje se od roku 1994. Za tu dobu prošlo soutěží více než 1300 publicistických děl. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter