Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

7. 12. 2017 8:08

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny rozhodl o záměrech bezbariérových tras

Ve středu 6. prosince 2017 proběhlo zasedání Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Řídící výbor se sešel za účelem finálního posouzení záměrů bezbariérových tras předložených v rámci II. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2018. Na základě doporučení Hodnotitelské komise rozhodl o finanční podpoře 10 záměrů.

Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých rezortů zapojených do financování tohoto programu, zástupců Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Jeho předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Po schválení záměrů předkládají úspěšná města a obce žádosti o dotace na jednotlivé příslušné rezorty.

V tomto kole byly úspěšné následující obce či města: Tři Dvory, Dlouhá Loučka, Proseč, Chlumec, Přelouč, Zubří, Zaječí, Hustopeče, Plzeň a Strakonice.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter