Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

11. 8. 2014 13:18

Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016–2025

Vláda na svém zasedání dne 14. července 2014 projednala a schválila Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016–2025 (dále jen „Vládní plán“). V následujících deseti letech tak bude zajištěno pokračování finanční podpory záměrů komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích předkládaných v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „Program mobility“).


Cílem Programu mobility je zajistit svobodný pohyb ve městech a obcích pro všechny skupiny obyvatelstva. Toho je dosahováno prostřednictvím zpřístupňování objektů služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních služeb, škol, kulturních zařízení, ale také veřejné dopravy a komunikací pro chodce. Program mobility vyhlásily Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada osob se zdravotním postižením již v roce 2002.


Finanční podpora Programu mobility ze státního rozpočtu byla zahájena v roce 2005 s původním plánem ukončit tuto podporu v roce 2015. Na financování Programu mobility bylo v letech 2005–2013 ze státního rozpočtu vydáno celkem 538 151 142 Kč. Z této částky bylo mimo jiné pořízeno 16 nízkopodlažních autobusů, zpřístupněno 41 městských či obecních úřadů a 45 kulturních zařízení (knihoven, kulturních domů, divadel, kin, atp.). Rovněž bylo zpřístupněno 32 škol a školských zařízení.


Vzhledem k počtu budov veřejných institucí a služeb, které zůstávají pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace stále nepřístupné (jedná se zejména o budovy úřadů, škol, sociálních a zdravotních služeb, které byly postaveny v době, kdy povinnost zajistit bezbariérové užívání staveb ještě nebyla uložena zákonem), se vláda rozhodla ve finanční podpoře Programu mobility pokračovat.


Při této příležitosti byl novelizován rovněž samotný Program mobility. Mezi nejvýznamnější změny, které se projeví od I. kola výzvy pro předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2016, patří:
- omezení harmonogramu záměrů bezbariérových tras na 3 roky;
- umožnění financování bezbariérových úprav škol a školských zařízení bez přímé návaznosti na bezbariérovou trasu;
- vynětí Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního ze seznamu institucí, které se podílí na financování záměrů bezbariérových tras;
- stanovení částky 10 mil. Kč, kterou bude ročně Ministerstvo dopravy vyčleňovat na zpřístupňování dopravy.


Aktualizované znění Programu mobility a Vládního plánu naleznete v připojených dokumentech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter