Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

31. 7. 2012 16:00

Vyhlášení dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2013

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky

vyhlašuje dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2013

 

Žádosti je možné zasílat nejpozději do 31. října 2012 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR).

 

Upozornění pro žadatele o dotaci:
Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

 

V sekci Dotační řízení 2013 naleznete bližší informace a formuláře pro předkládání žádostí o dotaci.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy