Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

30. 6. 2015 10:21

Vyhlášení XXII. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXII. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Cena je vyhlašována každoročně s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením.

První ročník Ceny VVZPO proběhl již v roce 1994.

Cena je udělována za práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích - televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2015 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.

Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Propozicích pro rok 2015 XXII. ročníku Ceny VVZPO

Informace k soutěži podává Petra Nováková, tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz.


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter