Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

30. 12. 2015 9:55

Výsledky projednání žádostí o dotaci pro rok 2016 po schválení Komisí pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků ZP

Komise pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených projednala na svém zasedání 17. prosince 2015 návrhy dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – výdaje na poskytování neinvestičních dotací k financování programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2016.

Schválený návrh je doporučením vedoucímu Úřadu vlády ČR k poskytnutí dotací a je podkladem k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter