Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

25. 1. 2013 9:45

Závěrečná zpráva - Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených za rok 2012

Upozornění pro příjemce dotací z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených v roce 2012.

V souladu s podmínkami programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2012 je příjemce dotace povinen vyhotovit závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování přidělené dotace.


Formulář Závěrečné zprávy o realizaci projektu za rok 2012 podpořeného z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených, včetně příloh je k dispozici v připojených dokumentech.


POZOR! Nezapomeňte na finanční vypořádání dotací dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.


Výše uvedené dokumenty zašlete, prosím, nejpozději do 15. února 2013 na adresu:
Úřad vlády České republiky
sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Pokud příjemce dotace nedodrží termíny pro finanční vypořádání stanovené vyhláškou č. 52/2008 Sb., bude tato skutečnost oznámena místně příslušnému finančnímu úřadu jako porušení rozpočtové kázně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy