Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

20. 8. 2018 14:38

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2017