Členové Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Výkonný místopředseda

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Místopředsedové

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

ministryně práce a sociálních věcí

Ing. Robert Plaga, PhD.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

ministr zdravotnictví

Mgr. Václav Krása

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Členové

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

ředitel Odboru zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví

Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně

Mgr. Václav Polášek

prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Marta Pečeňová

předsedkyně Za sklem

Andrea Brzobohatá, MBA

poslankyně, No Foot No Stress

Mgr. Ivana Ambrosová

předsedkyně Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice

JUDr. Martina Děvěrová, MPA

státní tajemnice, Ministerstvo průmyslu a obchodu

PhDr. Alois Mačák, MBA

náměstek člena vlády, Ministerstvo kultury

Ing. Karel Tyll

ředitel odboru 11 – Státní rozpočet, Ministerstvo financí

Mgr. Filip Terš

náměstek ministra průmyslu a obchodu

Mgr. Jiří Kaucký

státní tajemník, Ministerstvo vnitra

Mgr. Svatopluk Pohořelý

vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Marcela Pavlová

náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Ing. Mgr. Petr Běhunek

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Mgr. Jana Hanzlíková

náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

náměstek ministra dopravy

Jiří Vencl

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Ing. Karel Rychtář

místopředseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, ředitel odboru zaměstnávání osob se zdravotním postižením Svazu českých a moravských výrobních družstev

Mgr. Jiří Morávek

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

JUDr. Pavel Ptáčník

vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Mgr. Jan Uherka

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR