Členové Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Výkonný místopředseda

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Místopředsedové

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

ministryně práce a sociálních věcí

Ing. Robert Plaga, PhD.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

ministr zdravotnictví

Mgr. Václav Krása

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Členové

Ing. Lenka Hlubučková

náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a infrastrukturní, Ministerstvo dopravy

Ing. Marie Bílková

náměstkyně ministryně financí

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce živého umění, Ministerstvo kultury

RNDr. Josef Postránecký

státní tajemník, Ministerstvo vnitra

Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová

náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí

Mgr. Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně

Mgr. Václav Polášek

prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Marta Pečeňová

předsedkyně Za sklem

Andrea Brzobohatá, MBA

poslankyně, No Foot No Stress

Mgr. Ivana Ambrosová

předsedkyně Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice

JUDr. Martina Děvěrová, MPA

státní tajemnice, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Svatopluk Pohořelý

vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Mgr. Petr Běhunek

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Jiří Vencl

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Ing. Karel Rychtář

místopředseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, ředitel odboru zaměstnávání osob se zdravotním postižením Svazu českých a moravských výrobních družstev

Mgr. Jiří Morávek

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

JUDr. Pavel Ptáčník

vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Mgr. Jan Uherka

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR