Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

31. 5. 2019 13:30

Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2018

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2018. Předkládána je na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175, které ukládá zpracovat výroční zprávu o činnosti poradního orgánu za uplynulý rok.

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2018. Předkládána je na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175, které ukládá zpracovat výroční zprávu o činnosti poradního orgánu za uplynulý rok.

Výbor se v loňském roce sešel celkem třikrát. Hlavními tématy jednání Výboru bylo zejména: Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2017, postup prací na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče, smlouvy krajských úřadů na zajištění železniční přepravy osob jako veřejné služby na nové období od roku 2019, včetně přepravy osob se zdravotním postižením, vyplácení příspěvku v hmotné nouzi formou poukázek lidem se zdravotním postižením, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve veřejné správě, realizace monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením veřejnou ochránkyní práv a podávání léků a další zdravotnická dopomoc dětem, žákům a studentům ve školách a školských zařízeních.

V roce 2018 Výbor potřetí monitoroval Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a také sledoval plnění úkolů vyplývajících z Podnětu k řešení situace života osob s poruchami autistického spektra a jejich rodin.

Výbor loni vyhlásil a realizoval 25. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Přihlášeno bylo celkem 90 publicistických děl. Potřetí také Výbor vyhlásil fotografickou soutěž, tentokrát na téma Navzdory bariérám. Vyhlášení výsledků obou soutěží proběhlo na slavnostním večeru Výboru k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, který se konal 7. prosince 2018.

Sekretariát výboru organizačně zajišťoval administraci Národního rozvojového programu mobility pro všechny a podmínky pro činnost Řídícího výboru a Hodnotitelské komise tohoto programu. V roce 2018 bylo přihlášeno 24 záměrů bezbariérových tras, z toho bylo schváleno 11 záměrů. Před každým kolem výzvy se uskutečnily konzultační dny pro předkladatele záměrů bezbariérových tras.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter