Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

pro rok 2004
           Sdělení řídícího výboru ze dne 26. 1. 2004 ve formátu PDF
           Formulář žádosti o poskytnutí dotace ve formátu PDF, zde také ve formátu XLS
           Manuál pro zpracování projektů ve formátu PDF
           Vyhláška 369/2001 Sb. ve formátu PDF