Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

Vládní výbor pro osoby se zdravotím postižením zřídil Odbornou skupinu pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb na svém zasedání dne 08.11.2016.

Tato skupina by měla sloužit k lepší koordinaci v oblasti governance accessibility, tedy mechanismů, díky kterým jsou veřejná správa a veřejné služby přístupné pro všechny občany se zvláštním zřetelem na lidi se zdravotním postižením.

Členy a členkami této skupiny jsou zástupci rezortů, v jejichž gesci jsou oblasti dotčené problematikou governance accessibility a zástupci organizací lidí se zdravotním postižením.

Členové OS GA

Předsedkyně:

Nicole Fryčová
 

Členky a členové:

Jan Šnyrych
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Ing. Dagmar Lanzová
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Bc. Jindřich Mikulík
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Ing. Kateřina Vrbová
Odbor elektronických komunikací, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Jana Klimentová
Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Iva Matějková
Odbor regionální a národnostní kultury, Ministerstvo kultury

Ing. Petr Novák
Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Jiří Štika
Odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Radek Horáček
Odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra

Mgr. Šárka Janáč Kochmanová
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra

JUDr. Štefan Čulík
Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Petr Jiříček
Odbor trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Dana Hacaperková
Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Ivo Hruban, Ph.D.
Odbor veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy

Michal Rada

Ing. Martina Hejdová
Odbor zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví


 

Související zprávy