Odborná skupina VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany zřídil svým usnesením ze dne 28. listopadu 2014 Odbornou skupinu VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra z důvodu obsáhlosti a provázanosti této problematiky, kterou je třeba řešit meziresortně. Skupina se bude věnovat především oblasti školství a sociální a zdravotní péče, jejími členy jsou proto zástupci dotčených ministerstev, výborů poslanecké sněmovny, odborníci na danou problematiku, zástupci neziskových organizací, sebeobhájci a obhájci práv osob s PAS.

Cílem skupiny je diskutovat, nacházet a předkládat řešení nejpalčivějších oblastí života osob s PAS a také nastavit funkční spolupráci v oblastech zasahujících do více resortů. Výstupem činnosti budou konkrétní podněty, doporučení a návrhy směřující ke stabilizaci a rozvoji podpory života osob s PAS ve všech rovinách.

Členové OS PAS

Předsedkyně:

Marta Pečeňová

Členové:

Mgr. Lenka Blažková

Mgr. Lenka Felcmanová

MUDr. Jana Gandalovičová

Mgr. Markéta Jandeková

Ing. Miroslava Jelínková, CSc.

MUDr. David Kasal

Ing. Milena Němcová

Mgr. Petra Nováková

prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Mgr. Jana Pastuchová

Mgr. David Pospíšil

MUDr. Martina Přecechtělová

Michal Roškaňuk

MUDr. Jana Schmidtová

Šárka Souchopová

Mgr. Romana Straussová

Mgr. Alena Střelcová

Mgr. Jan Uherka

Mgr. Miroslav Vosmik

JUDr. Dagmar Zápotočná

Související zprávy