Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením zřídil svým usnesením ze dne 28. listopadu 2014 Odbornou skupinu pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra z důvodu obsáhlosti a provázanosti této problematiky, kterou je třeba řešit meziresortně. Skupina se bude věnovat především oblasti školství a sociální a zdravotní péče, jejími členy jsou proto zástupci dotčených ministerstev, výborů poslanecké sněmovny, odborníci na danou problematiku, zástupci neziskových organizací, sebeobhájci a obhájci práv osob s PAS.

Cílem skupiny je diskutovat, nacházet a předkládat řešení nejpalčivějších oblastí života osob s PAS a také nastavit funkční spolupráci v oblastech zasahujících do více resortů. Výstupem činnosti budou konkrétní podněty, doporučení a návrhy směřující ke stabilizaci a rozvoji podpory života osob s PAS ve všech rovinách.

V rámci skupiny byl vypracován tzv. Komunikační soubor. Tvoří ho materiály, které mají usnadnit komunikaci veřejnosti – odborné i laické – s osobami s poruchami autistického spektra. 

Odborná skupina vypracovala dokument Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, jehož cílem je přispět ke zlepšení situace těchto lidí a jejich rodinných příslušníků.

O tom, jak jsou plněny úkoly uvedené v tomto dokumentu, informovala první Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin a následně ještě druhá Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Metodiku řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin. Vypracovní tohoto dokumentu je plněním jednoho z opatření Podnětu k řešení situace života osob s PAS.

Členové OS s PAS

Předsedkyně:

funkce není obsazena

Členové:

Mgr. Ivana Blažková

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. 

Mgr. Lenka Felcmanová

MUDr. Jana Gandalovičová

Mgr. Markéta Jandeková

Ing. Miroslava Jelínková, CSc.

MUDr. David Kasal

Mgr. Milada Kvičerová

Ing. Milena Němcová

prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Mgr. Jana Pastuchová

Marta Pečeňová

Mgr. David Pospíšil

Michal Roškaňuk

MUDr. Jana Schmidtová

Šárka Souchopová

Mgr. Romana Straussová, Ph.D.

MUDr. Alena Šebková

Ing. Magdalena Thorová

Mgr. Petr Třešňák

Mgr. Jan Uherka

Mgr. Štěpánka Vajnerová

Mgr. Petra Valentová

Mgr. Petra Valešková

Mgr. Miroslav Vosmik

JUDr. Dagmar Zápotočná

 

Související zprávy