Program mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

29. 6. 2016 11:22

Záměry bezbariérových tras pro rok 2017

Pro rok 2017 vyhlásil Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny dvě kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras.

V I. kole výzvy bylo předloženo celkem 19 záměrů, z toho 11 záměrů  bylo v rámci programu doporučeno k finanční podpoře.

Ve II. kole výzvy bylo předloženo celkem 20 záměrů, z toho 10 záměrů bylo v rámci programu doporučeno k finanční podpoře.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy