Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

přijala vláda ČR dne 14. července 2004 usnesením č. 706.
Plán má umožnit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech, obcích a dopravní infrastruktuře.
V souladu s tímto usnesením vyhlašuje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany každoročně výzvu k předkládání záměrů bezbariérových tras.

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje výzvu k předkládání záměrů bezbariérových tras na rok 2007 – I. kolo s termínem pro předložení záměrů do 15. května 2006.