Zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

15. 6. 2010 15:27

Usnesení ze zasedání dne 2. března 2010