Informace o vydávání majetku

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 1. 2015 10:22

Informace o vydávání majetku

Aktuální informace o průběhu vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb. lze nalézt na internetových stránkách:

Státního pozemkového úřadu

Lesů České republiky, s.p.

Jedná se o povinné osoby ve smyslu § 4 písm. a) a b) zákona č. 428/2012 Sb. Těchto povinných osob se dotýká vydávání majetku v největším rozsahu.

Ministerstvo kultury pravidelně zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje z účetnictví o věcech vydaných oprávněným osobám podle zákona č. 428/2012 Sb. V souladu s ustanovením § 18 odst. 11 zákona předkládají povinné osoby tyto údaje na stanoveném formuláři Ministerstvu kultury, a tovždy do konce února kalendářního roku za předchozí kalendářní rok.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter