Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

11. 4. 2014 18:48

Záznam z 1. zasedání

Záznam ze zasedání Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi konaného dne 24. března 2014.

Jednání řídil předseda vlády a předseda Vládního výboru Mgr. Bohuslav Sobotka.

 1. Informace o obsahu činnosti Vládního výboru
  Výbor vzal na vědomí informace předsedy vlády o činnosti Vládního výboru podle jeho Statutu.
 2. Harmonogram řádných zasedání Vládního výboru do poloviny roku 2014
  Výbor schválil harmonogram řádných zasedání:
  22. dubna 2014 (úterý odpoledne)
  27. května 2014 (úterý odpoledne)
  24. června 2014 (úterý odpoledne)
  Z 6 přítomných členů výboru hlasovalo pro 6. Pro návrh hlasoval předseda vlády, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí (náměstek J. Gregor), ministři vnitra, kultury a zemědělství a ministryně spravedlnosti.
 3. Jmenování tajemníka Vládního výboru
  Na návrh předsedy Vládního výboru byla jmenována s účinností od 24. března 2014 tajemnicí Vládního výboru JUDr. Maria Paduchová.
  Z 6 přítomných členů výboru hlasovalo pro 6. Pro návrh hlasoval předseda vlády, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí (náměstek J. Gregor), ministři vnitra, kultury a zemědělství a ministryně spravedlnosti.
 4. Čtvrtletní zprávy Vládního výboru vládě (obsah, harmonogram zpracování)
  Vládní výbor vzal na vědomí informace předsedy Vládního výboru o harmonogramu přípravy čtvrtletních zpráv předkládaných Vládním výborem vládě. Zpráva za první čtvrtletí bude projednána Vládním výborem dne 22. dubna 2014 a předložena vládě do 30. dubna 2014 a zpráva za druhé čtvrtletí bude projednána Vládním výborem 24. června 2014 a vládě předložena do 30. června 2014. Všem členům Vládního výboru a stálým hostům bude zaslán dopis, obsahující požadavky na údaje pro měsíční zprávy a podklady pro zpracování čtvrtletních zpráv Vládního výboru pro schůzi vlády.
 5. Plnění povinností povinných osob vůči Vládnímu výboru (způsob, harmonogram plnění)
  Vládní výbor vzal na vědomí informace zástupců stálých hostů o přijímání výzev k vydání majetku, o již uzavřených dohodách a o další problematice s tímto související.

Ministr vnitra odešel 20 minut před skončením zasedání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter