Aktuality

31. 1. 2017 15:53

Členové Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování se seznámili se situací v Českých Velenicích

V pondělí 31. ledna 2017 uskutečnili členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování spolu pracovníky Kanceláře Rady celodenní pracovní cestu do Českých Velenic, aby jednali se zástupci lokálního partnerství.

Cílem návštěvy bylo poznat praktické souvislosti a činnost lokálního partnerství, setkat se s jeho členy a seznámit se se Strategickým plánem sociálního začleňování. Na městském úřadě proběhlo setkání s tajemnicí města České Velenice Hanou Dvořákovou, ředitelkou střední školy, zástupci poskytovatelů služeb, asistenty prevence kriminality a dalšími klíčovými aktéry lokálního partnerství.

Specifické umístění Českých Velenic na hranicích s Rakouskem přináší konkrétní výzvy v oblastech prevence drogové závislosti, prostituci, gamblerství a alkoholismu. S ohledem na jejich řešení zástupci města ocenili činnost terénní pracovnice, jejíž pozice je financován z programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce, stejně tak jako práci 3 asistentů prevence kriminality, kteří jsou financování z prostředků ministerstva vnitra z programu Prevence kriminality. Tito aktéři napomáhají k identifikaci aktuálních potřeb obyvatel sociálně vyloučených lokalit, a tyto potřeby dále přenášejí na jednání lokálního partnerství a do Strategického plánu sociálního začleňování k nastavení vhodných opatření.

Město v něm reaguje také na existenci 3 ubytoven, ve kterých žijí Romové nejen z Českých Velenic, ale také nově příchozí ze vzdálenějších měst a obcí jihočeského kraje. I přesto, že se zvyšuje nabídka s pracovními místy, tak je oblast zaměstnanosti Romů stále velkou výzvou. I přes snahu místních aktérů (pracovníků agentury, střední školy, apod.) se ne vždy úspěšně podaří zlepšit zaměstnanost osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Toto by mělo být zlepšeno nově vznikajícími projekty financovanými v rámci KPSVL z OPZ. Záměrem realizátora je v rámci poskytování těchto služeb a aktivit zapojit a zaměstnat občany města do poskytování služeb a práce s cílovou skupinou, a tím zvýšit zaměstnanost.

Na jednání členové monitorovacího výboru dále ocenili přístup města k řešení sociálně vyloučených lokalit a zapojení Romů mezi Asistenty prevence kriminality. Příkladná byla také 2 veřejná slyšení s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, prostřednictvím kterých představitelé města a lokálního partnerství prezentovali připravované aktivity KPSVL a možnosti zapojení občanů do jejich realizace.

Na závěr členové výboru a hosté navštívili jednu ze 3 ubytoven, nově vznikající zázemí pro služby SAS v Kulturním domě Beseda a diskutovali s obyvateli o aktuální situaci. Město České Velenice je charakteristicky pro svou rozmanitost, což vyplývá ze svého příhraničního postavení. Ve městě žije kolem 200 Romů.  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter