Aktuality

8. 10. 2015 14:43

Konference "SBĚREM DAT KE SPRAVEDLIVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ"

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Nadace Open Society Fund Praha pořádají konferenci SBĚREM DAT KE SPRAVEDLIVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ. Konference se uskuteční dne 21. října 2015 v Hrzánském paláci Úřadu vlády.

Společným cílem pořadatelů konference je otevřít odbornou diskusi o možnostech sběru a využití tzv. údajů o rovnosti („equality data collection“) v oblasti vzdělávání za účelem prevence diskriminace. Konference bude usilovat o nalezení odpovědí na otázky, jaká data potřebujeme mít či již máme k dispozici, pro jaké účely se využívají, kdo je bude získávat a jakým způsobem budou analyzována. Ke sdílení poznatků a příkladů dobrých praxí byli na konferenci přizváni také zahraniční hosté.Konference je součástí konzultačního procesu Úřadu vlády České republiky pro vytváření indikátorů pro naplňování Strategie romské integrace do roku 2020.

Účastníci,účastnice konference budou mít možnost diskutovat o vhodných způsobech monitorování a vyhodnocování opatření, která jsou strategií voblasti vzdělávání navržena.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty