Aktuality

4. 11. 2020 10:28

Novela Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Vláda ČR usnesením č. 1130 ze dne 2. listopadu 2020 schválila novelu Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Novela reaguje zejména na nutnost posílení pozice místopředsedy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny zastupujícího občanskou část Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, a to tak, aby Statut jasně vymezoval jeho koordinační roli směrem k ostatním občanským členům Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Současně se navrhuje, aby oba místopředsedové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny mohli navrhovat předsedovi Rady vlády pro záležitosti romské menšiny odvolání občanských členů Rady, a to z důvodů uvedených v návrhu Statutu (o jmenování a odvolání členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny z řad občanské společnosti rozhoduje vláda).

Dále novela reaguje na přesun Odboru pro sociální začleňování, neboli Agentury pro sociální začleňování, z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj, kdy byly upraveny některé kompetence Rady vlády pro záležitosti romské menšiny směrem k Odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj.

Schválená novela rovněž obsahuje změny formálního charakteru, kdy došlo ke sjednocení používání některých pojmů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty