Aktuality

2. 11. 2020 10:33

Poskytování a využívání služeb poskytujících léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí příslušníky romské menšiny

Pro získání údajů a dat o poskytování a využívání léčebných služeb, služeb poradenství a prevence v oblasti závislostí u romské menšiny, byly jménem Pracovní skupiny pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, osloveny organizace a instituce poskytující adiktologické služby s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník se týkal využívání poskytovaných adiktologických služeb příslušníky romské menšiny, zkušeností oslovených organizací a institucí s klienty z řad příslušníků romské menšiny a jejich účasti na poskytování adiktologických služeb přímo v těchto organizacích a institucí. Dotazník osahoval 26 otázek rozdělených do tří částí, přičemž první část se týkala základních údajů o službě, druhá část využívání služeb příslušníky romské menšiny a třetí část zaměstnanosti příslušníků romské menšiny v dané službě. Dotazník vyplnilo 42 poskytovatelů služeb. 

Souhrnný výstup za uvedené šetření je uveden v zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter