Aktuality

23. 8. 2018 15:42

Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačních programech Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR pro rok 2019

Seminář se uskuteční ve dnech 13. a 14. září 2018 od 9.00 h. do 16.00 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Program semináře tvoří přílohu č. 1.

Seminář je určen pro žadatele v následujících dotačních programech ÚV ČR:

  • Podpora terénní práce: 13. září 2018 (Zlatý sál; kontaktní osoba: Mgr. Marianna Karcolová, e-mail: karcolova.marianna@vlada.cz);
  • Podpora koordinátorů pro romské záležitosti: 13. září 2018 (Masarykův sál: Mgr. Jiří Souček, e-mail: soucek.jiri@vlada.cz);
  • Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce: 13. září 2018 (Hnědý sál; kontaktní osoba: Mgr. Klára Jůnová, e-mail: junova.klara@vlada.cz);
  • Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků: 14. září 2018 (Masarykův sál; kontaktní osoba: Mgr. Klára Jůnová, e-mail: junova.klara@vlada.cz).

Registraci na seminář zašlete e-mailem dané kontaktní osobě za dotační program, v němž chcete žádost o poskytnutí dotace podávat, a to nejpozději do 09.09.2018 (včetně). 

V předmětu e-mailu, prosím, uveďte: "Seminář pro žadatele - [název dotačního programu]". V těle e-mailu k registraci na seminář uveďte Vaše jméno, příjmení, e-mail, organizaci/instituci, případné speciální požadavky na stravu (např. bezlepková strava).

Vaše účast bude potvrzena dle pořadí přihlášení. Jelikož je k dispozici pouze omezený počet míst, za jednu organizaci/instituci předpokládáme účast maximálně dvou osob.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty