Aktuality

4. 5. 2020 15:34

Prodloužení lhůty pro předkládání k nominaci nových členů občanské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny prodlužuje lhůtu pro předložení nominace nových členek a členů do Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“).

Vyplněné nominační formuláře včetně všech příloh, je možné zaslat až do 15. května 2020, a to do datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo na adresu:

Úřad vlády ČR, Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Případně je možné podat svou nominaci osobně také na podatelně Úřadu vlády ČR.

Obálku, či datovou zprávu označte "Nominace členů RVZRM". 

Nominační formuláře a podrobnosti o procesu nominace nových členů občanské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny naleznete v původní zprávě, jež je dostupná zde (http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/vyzva-k-nominaci-novych-clenu-obcanske-casti-rady-vlady-pro-zalezitosti-romske-mensiny-180768/)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter