Aktuality

8. 11. 2017 14:59

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny projednala dopady novely o pomoci v hmotné nouzi

Ve středu 8. listopadu 2017 zasedala Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Jednání v budově Úřadu vlády ČR se zaměřilo zejména na dopady novely zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Rada v této věci vyjádřila zásadní nesouhlas s omezením práv občanů na pomoc v hmotné nouzi, ke kterému dochází zaváděním institutu „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů" v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Rada je přesvědčena, že tento institut nepřispěje k řešení chudoby a negativních sociálních jevů, ale naopak jejich závažnost ještě zvýší. Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo proto vyzváno, aby iniciovalo zrušení §33d zákona o pomoci v hmotné nouzi a zajistilo dodržování práv občanů a dalších zásad právního státu.

Zástupci ministerstva kultury informovali o naplňování usnesení vlády ze dne ze dne 18. srpna 2017 č. 605 „Schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem“, ve kterém vláda souhlasila s odkupem farmy a převedení pozemků pod Muzeem romské kultury. Rada tyto kroky uvítala a doporučila vytvořit důstojné pietní místo propojené vzdělávací stezkou se současným památníkem, a to ve spolupráci s pozůstalými po romských obětech koncentračního tábora v Letech.

V dalších bodech jednání byla Rada informována o přípravě čtvrté monitorovací zprávy k plnění závazků plynoucích z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, přípravě v pořadí již třetího rozpočtového období tzv. Norských fondů 2014 – 2021. 

Zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva kultury informovali o plnění usnesení vlády ze dne 18. září 2017 č. 665 o změně příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky - Památník Hodonín u Kunštátu z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na Muzeum romské kultury.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter