Aktuality

29. 5. 2017 16:42

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny se bude zabývat Zprávou o stavu Romů v roce 2016

V úterý 30. května 2017 se od 13.00 hodin v sídle vlády ČR, Strakově akademii, uskuteční letos druhé jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Zasedání je zaměřeno na vyhodnocení situace Romů v České republice za rok 2016. Hlavními body jednání je Zpráva o stavu romské menšiny a Národní zpráva České republiky pro třetí cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2013-2017, která se v jedné ze svých kapitol věnuje situaci Romů.

V souladu s monitorovacím mechanismem, který je popsán ve Strategii romské integrace do roku 2020, byly ustanoveny ad hoc pracovní skupiny k naplňování Strategie romské integrace v roce 2016. Bylo ustanoveno celkem 9 pracovních skupin dle tematických celků, tedy vznikly ad hoc pracovní skupiny pro oblasti: 1) vzdělávání, kultura a jazyk; 2) zaměstnanost, ekonomické aktivity a sociální služby; 3) bydlení; 4) zdravotní péče; 5) náhradní rodinná péče; 6) ochrana před diskriminací; 7) bezpečné soužití; 8) podpora romské integrace, participace Romů; 9) mezinárodní spolupráce.

Pracovní skupiny byly tvořeny zástupci Sekce pro lidská práva, konkrétně zástupci Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Odboru pro sociální začleňování, zástupci dotčených resortů a zástupci občanské a odborné společnosti v dané problematice. Pracovní skupiny se k naplňování Strategie v roce 2016 vyjádřili v průběhu měsíce dubna a května 2017.

Výsledkem jejich činnosti je předkládaná zpráva, která zachycuje postavení Romů, a to jak z pohledu plnění vládou uložených úkolů, tak i z pohledu nezávislých odborníků a představitelů občanské společnosti.

Po projednání Radou budou materiály předloženy vládě České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter