Aktuality

29. 4. 2020 12:24

Veřejná konzultace ke Strategii romské integrace 2021–2030

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR dnem 29. dubna 2020 otevírá veřejnou konzultaci k návrhu Strategie romské integrace 2021–2030. Konzultace v podobě online dotazníku bude zpřístupněna do 27. května 2020.

Strategie romské integrace 2021–2030 navazuje na Strategii romské integrace do roku 2020, kterou schválila vláda dne 23. února 2015. Obdobně jako ve stávajícím programovém období 2014–2020, v rámci kterého byla Strategie romské integrace do roku 2020 tzv. předběžnou tematickou podmínku pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), tak i nové programové období 2021–2027 počítá s tzv. základní tematickou podmínkou zaměřenou na inkluzi Romů. Nová strategie a její naplňování bude proto zásadní i ve vztahu k ESIF.

Kromě Strategie romské integrace do roku 2020 nová strategie navazuje na stěžejní dokumenty Evropské unie a mezinárodních organizací, např. na Zprávu o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 nebo doporučení orgánů Rady Evropy k naplňování Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Do přípravy textu strategie byli zapojeni relevantní aktéři, zejména členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (občanští členové, zástupci veřejné správy a dalších zastoupených institucí), zástupci odborné a občanské veřejnosti.

Cílem konzultace je získat názor odborné i širší veřejnosti na jednotlivé cíle a jejich potenciální podobu, která je v konzultačním materiálu obsažena.

V rámci konzultace je možné vyjádřit se k následujícím tématům:

1. Emancipace
2. Anticiganismus
3. Vzdělávání
4. Bydlení
5. Zaměstnanost
6. Zdraví
7. Kapacity a zdroje

Konzultace se zúčastníte kliknutím zde: „Vyplnit dotazník“.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter