Aktuality

22. 4. 2020 12:30

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 22. dubna 2020 výsledky dotačního řízení v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2020.

Pro rok 2020 bylo podáno celkem 13 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž všem žadatelům o dotaci bylo vyhověno. V příloze naleznete tabulku se seznamem příjemců dotace, výší poskytnuté dotace, výší požadované dotace a průměrným počtem bodů, který obdrželi jednotliví příjemci dotace při hodnocení jejich žádostí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter