Aktuality

22. 5. 2020 9:39

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 22. května 2020 výsledky dotačního řízení v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2020.

Pro rok 2020 bylo podáno celkem 32 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 20 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 12 žádostí o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výši poskytnuté dotace, výši požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter