Aktuality

24. 6. 2020 12:39

Výzva na podporu romské inkluze a posilování postavení Romů - Norské fondy

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásilo výzvy na podporu romské inkluze a posilování postavení Romů, které jsou podporovány prostřednictvím Norských fondů.

1. Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni - tato výzva má za cíl prostřednictvím tzv. romských platforem působících na krajské a místní úrovni rozvíjet a podporovat dialog mezi představiteli Romů, romskými a proromskými organizacemi, veřejnou správou a dalšími aktéry působícími v oblasti romské integrace, dále pak podporovat zplnomocňování Romů, zlepšení sousedských vztahů, vytváření pozitivního obrazu Romů ve veřejném prostoru a další. 


2. Budování kapacit romských poradců - tato výzva je určena primárně pro orgány veřejné správy s cílem podpořit zřízení nebo navýšení úvazku romského poradce na obcích, jehož činnost vyplývá ze zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně podpory dalších souvisejících aktivit, jako je vzdělávání romských poradců či zaměstnanců veřejné správy. 


Cílem obou výzev je vytvářet potřebná opatření, která pomohou v aktivizaci a zplnomocňování Romů a zajistí účinnou podporu při integraci romské menšiny. Záměrem je rovněž posílit fungování regionální a místní integrace.

Výzvy podpoří projekty, které přispějí například ke zlepšení soužití Romů s majoritní společností, posílení a rozšíření sítě romských poradců a podporu romské integrace, pořádání seminářů a praktických workshopů, které mohou mít vliv na zplnomocňování Romů, a mnoho dalších aktivit, které jsou detailněji specifikovány v textu výzev.

Všechny podrobné informace o obou výzvách naleznete na webových stránkách Ministerstva financí

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 30. 11. 2020 (12:00 hod).


Dotazy týkající se  obsahového zaměření výzev směřujte na adresu: NF.lidskaprava@vlada.cz

V případě těchnického charakteru včetně oprávněnosti výdajů, indikátorů apod. se obracejte na adresu: czp@mfcr.cz

Často kladené dotazy a odpovědi budou zveřejňovány v sekci Dotazy a odpovědi na www.norskefondy.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter