Aktuality

22. 10. 2021 16:43

Výzva pro výběr koordinátorů iniciativy Romského občanského monitoringu v členských státech EU

Cílem iniciativy Romský občanský monitoring 2021-2025 (celý název „Přípravná akce – Monitorování romské občanské společnosti – posílení kapacity a zapojení romské a proromské občanské společnosti do monitorování a přezkumu politik) je zapojit romské a proromské organizace občanské společnosti z dvaceti šesti států Evropské unie (Malta není do iniciativy zahrnuta) do monitorování romských národních strategií a dalších politik týkajících se Romů.

Záměrem iniciativy je také posílit romskou a proromskou občanskou společnost v jednotlivých zemích a podpořit ji v dialogu a spolupráci s relevantními subjekty na národní úrovni.

Koordinátoři Romského občanského monitoringu budou působit pod vedením konsorcia sdružujícího významné mezinárodní organizace prosazující začlenění, rovné postavení a participaci Romů; konkrétně se jedná o Středoevropskou univerzitu, síť ERGO, Fundación Secretariado Gitano a Evropské centrum pro práva Romů.

Výzva včetně podrobných informací je zveřejněna zde:

https://ergonetwork.org/2021/10/call-for-roma-civil-monitor-coordinators/

Uzávěrka přihlášek je 7. listopadu 2021.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter