Aktuality

8. 8. 2019 11:45

Zasedání Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů

Dne 7. června 2019 zasedala Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů.

Na programu zasedání bylo:

1.   Vyhodnocení plnění úkolů a plán činností pro následné období

2. Činnost Domu zahraniční spolupráce a možnosti zapojení členů PS

3. Strategie romské integrace 2021-2030, kapitola Vzdělávání

 

Detailnější informace o proběhlém zasedání naleznete v zápisu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter