Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Ve složce "Archiv" se nacházejí dokumenty starší jednoho roku. Archiv je členěn tématicky na složky "Koncepční materiály" a "Zprávy". Touto internetovou publikační aktivitou se snažíme zpřehlednit množství dokumentů, které byly vytvořeny kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity a institucemi, které s ní úzce spolupracují při řešení integrace příslušníků romských komunit. Doufáme, že podobná aktivita přispěje k větší obeznámenosti s postoji vlády ČR při řešení problémů romských komunit v laické i odborné veřejnosti a jejím výsledkem bude širší diskuze nad dalším směřováním integračních snah vlády ČR.